Thông điệp

 Hình ảnh hoạt động
 
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
 
-    Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; 
-    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp);
-    Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; 
-    Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); 
-    Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; 
-    Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 
-    Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 
-    Quảng cáo;
-    Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
-    Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
-    Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt.


VIDEO
Tài liệu
Đường dây nóng
LIÊN KẾT WEBSITE
 Sản phẩm
  Lượt truy cập
1932234